Dynamiek Scholengroep

MR en OR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ten minste drie personeelsleden en ten minste drie ouders van leerlingen. Een aantal keer per jaar komt de MR bij elkaar om te controleren of de reglementen juist zijn nageleefd door de directie. Daarnaast heeft de MR adviesrecht en/of instemmingsrecht rondom verschillende door de directie voorgestelde beleidsveranderingen.

De MR heeft onder andere instemmingsrecht bij

 • Het veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • Het vaststellen van het schoolplan, het zorgplan en de schoolgids;
 • Nieuwbouw of belangrijke verbouwing van een school;
 • De vakantieregeling en de schooltijden;
 • Het al dan niet uitbouwen van de school tot een kindcentrum. 

Het adviesrecht van de MR geldt onder andere bij

 • Deelneming aan een onderwijskundig experiment;
 • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school;
 • Het vaststellen van de onderhoudsplanning van de school.​

De MR van De Doolgaard is een actieve en enthousiaste raad die graag met de directie en de OR samenwerkt om het beste uit de school te halen. 

Zittende leden van de MR zijn:

Namens de ouders

 • Karlijn Cuppen-Mooren (voorzitter),
 • Marjolein Breikers
 • Nicole Hesen

Namens het team

 • Marjo Gielen (secretaris)
 • Sylvia Eulenpesch
 • Femke Westerbeek

 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij: mr@doolgaard.nl

OR

De ouderraad (OR) vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van de leerlingen bij ons op school. Het doel van de OR is een optimale samenwerking tussen ouders en de school en een goede ouderparticipatie. De OR bestaat uit een groep ouders die samen kinderen in zowel de onder- als de bovenbouw hebben. Zo kan de OR de belangen behartigen van zowel onderbouwleerlingen en hun ouders als bovenbouwleerlingen en hun ouders.

Ongeveer zes keer per jaar wordt er door de OR vergaderd samen met een afgevaardigde van het team van De Doolgaard. De OR organiseert en ondersteunt allerlei activiteiten zoals de schoolfotograaf, het carnavalsfeest, de komst van Sinterklaas op school en de kerstmarkt. Daarnaast organiseert de OR ieder jaar een ouderavond waarop allerlei thema’s centraal kunnen staan die te maken hebben met de school, opvoeding en het kind. 

Mocht je nog vragen hebben dan kun je dit persoonlijk of per mail aan de ouderraad doorgeven via or@doolgaard.nl.

De OR wil de band tussen de school en de ouders versterken en zorgen voor een zo laagdrempelig mogelijke communicatie en korte lijnen bij de organisatie van diverse activiteiten. De OR denkt ook actief mee met de directie van de school over uiteenlopende zaken zoals bijvoorbeeld de schooltijden of de verkeersveiligheid rondom school.

Zittende leden van de OR zijn: