Dynamiek Scholengroep

Geluksdag

Wat is een geluksdag? 

Een geluksdag of snipperdag is een dag die de kinderen/ouders zelf mogen invullen. Een dag die gebruikt kan worden voor een verjaardag van opa of oma, een dagje dierentuin, pretpark of museum of vakantie. Of gewoon een dag thuis, vrij. 
Ouders kunnen deze geluksdagaanvragen via ons ouderportal Basisonline!

Onder welke voorwaarden kan de geluksdag worden opgenomen? 

• De aanvraag dient 2 weken van tevoren door ouders via het ouderportaal of verlofaanvraagformulier worden ingediend. 

• De dag mag niet versnipperd opgenomen worden.

• De dag mag niet opgespaard worden. Deze vervalt aan het einde van het schooljaar. 

• De dag mag niet opgenomen worden in de eerste (twee) weken van het schooljaar. 

• De dag mag niet worden opgenomen tijdens de Cito - en doorstroomtoetsperiode. 

• Een geluksdag kan uitsluitend en daadwerkelijk plaatsvinden als de directeur deze heeft goedgekeurd.

 • De directeur mag een aanvraag voor een geluksdag afwijzen indien hij/zij daar reden toe ziet. De directeur communiceert de keuze met argumenten met de betreffende ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. Een afwijzing is bindend.