Dynamiek Scholengroep

Kinderopvang

Onze school werkt nauw samen met verschillende kinderopvangorganisaties: Spring, Zeldenrust en Kinderopvang ‘t Nest. Laatstgenoemde stichting organiseert binnen ons kindcentrum de kinderdagopvang, de peuteropvang en de naschoolse opvang. Samen bouwen wij aan een integraal kindcentrum waarbinnen school en kinderopvang intensief samenwerken.