Dynamiek Scholengroep

Fase 1

Deze fase gaat starten vanaf de herfstvakantie!
Voornemen is om deze voor januari 2024 af te ronden.

In de plattegronden is Fase 1 lichtblauw ingekleurd!

We starten met Fase 1  vanaf de herfstvakantie. Deze start 13 oktober! 

Interne verhuizing! 

Onze onderbouwgroepen, groep 1  en 2/3, zitten tijdens fase op de bovenverdieping!  We verhuizen de groep op 2 en 3 oktober. Vanaf dat moment zitten de kinderen boven. 

Ook ons schoolplein zal voor een flink gedeelte in beslag worden genomen door de bouw! Dat maakt dat we het tijdelijk met een kleiner gebied moeten doen. 

Tijdens fase 1 maken we met veel mensen gebruik van één ingang!  Dit is de ingang aan de linkerzijde,  bij de kinderopvang!  

Deze situatie vraagt van ons allen enige flexibiliteit. We weten het zeker dat ons dit samen gaat lukken.  Ieders dank hiervoor! 

 

Op onderstaande plattegrond van onze bovenverdieping zien jullie de namen van de leerkrachten. Op deze wijze weten jullie wie waar zit.

Waar zit welke groep tijdens fase 1.png

Het blauwe gebied is fase 1. Dit gedeelte van ons gebouw wordt als eerste aangepakt.  Hier kunnen wij in deze periode niet terecht!  Er worden bouwhekken en bouw/stofschotten geplaatst! 

FASE 1.JPG

De kinderopvang en onze onderbouwgroepen! Krijgen als eerste hun nieuwe gebied. We hopen dat dit, volgens planning,  Rond de Kerstperiode gerealiseerd gaat worden. 

Fase 1 Opvang en Onderbouw .png