Dynamiek Scholengroep

Missie en visie

Met plezier leren en ontdekken

Kinderen kunnen heel veel zelf. 

We moeten ze alleen de ruimte geven om daarmee te oefenen, vertrouwen in zichzelf te krijgen en zichzelf te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat we een omgeving creëren waarin kinderen zelf kunnen ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Met behulp van thema’s zorgen we ervoor dat de leerstof dicht bij de belevingswereld van de leerlingen blijft. We willen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en dat ze op hun eigen manier kunnen leren en groeien.

Kaders

Onze school werkt vanuit vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. We bieden duidelijke kaders, maar we willen onze kinderen binnen deze kaders de vrijheid geven om regie over het eigen leerproces te nemen. Samen met alle ouders willen we zorgen voor heldere en open communicatie met daarin ook ruimte voor de stem van ieder kind. 

Vreedzame school

Wij vinden het belangrijk dat we investeren in de sociaal-emotionele vaardigheden van onze kinderen en dat we ze klaarstomen voor de maatschappij van de toekomst. Daarom is De Doolgaard een vreedzame school. Dit houdt in dat er binnen de lessen op De Doolgaard actief aandacht wordt besteed aan burgerschap en aan sociaal-emotionele vaardigheden van de leerlingen. 

Meer lezen

Kindgericht werken

Ons team werkt toe naar doorlopende leerlijnen voor groep 1 t/m 8, opgebouwd aan de hand van thematisch werken. Richting de toekomst willen we nog meer kindgericht gaan werken. We zorgen ervoor dat de leerlingen samen met ouders en school eigenaar worden van het eigen ontwikkelproces.