Dynamiek Scholengroep

Bouwterrein / aanvoer materiaal

Hier delen we op welke wijze de aannemer het bouwterrein gaat gebruiken!
Daarnaast is er ook een route bepaald op welke wijze het bouwverkeer naar en van de school zal rijden.