Basisschool De Doolgaard

“De Doolgaard” is een ontwikkelingsgerichte Daltonbasisschool in het centrum van Horst.

Centraal in ons onderwijs staan de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs;

Logo dalton

Deze vijf Daltonkernwaarden zijn het raamwerk waarbinnen wij ons onderwijs vormgeven.

Ben je nieuwsgierig? Wil je meer weten over ons Daltononderwijs?
Lees verder over onze school

Bekijk hier de filmpjes die een indruk geven van de dagelijkse gang van zaken

Doolgaard