Dynamiek Scholengroep

Fase 2

Het felgroene gebied is fase 2.  Dit gedeelte van ons gebouw wordt als tweede aangepakt. Volgens de planning zal dit direct na de kerstvakantie! 

Begin december, wanneer we een goed beeld hebben van het verloop van Fase 1, nemen we jullie mee in de interne verhuizing die hiervoor nodig is! 

Fase 2  indeling plattegrond verdieping .jpg

Hebben jullie vragen, opmerkingen of tips! Deel deze met ons en neem contact op! Doe dat gerust!