Dynamiek Scholengroep

Voor ouders

Ouderportaal Op de Doolgaard gebruiken wij het Basisonline Ouderportaal om ouderbetrokkenheid en oudercommunicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
Verder lezen

Nieuwe leerling Welkom op De Doolgaard!
Verder lezen

MR & OR De MR van De Doolgaard is een actieve en enthousiaste raad die graag met de directie en de OR samenwerkt om het beste uit de school te halen.
Verder lezen

Veilig naar school Bij ons op school hebben kinderen zorg voor elkaar. Wij ondersteunen de kinderen, maar zij zijn eigenaar. Door onze kinderen wijzer te maken (bijvoorbeeld door lessen over gebruik van internet, telefoon en sociale media), helpen we ze bij het maken van veilige keuzes
Verder lezen

Gezond naar school Bij ontdekkend leren hoort ook erop uit trekken. We blijven niet hele dagen binnen zitten, maar besteden ook aandacht aan activiteiten buiten, beweging en gezonde voeding.
Verder lezen

Kinderopvang Onze school werkt nauw samen met verschillende kinderopvangorganisaties: Spring, Zeldenrust en Kinderopvang ‘t Nest.
Verder lezen

Privacy en AVG Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt bij een van de Dynamiek-scholen, start er een uitwisseling van persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze gegevens dient te worden omgegaan.
Verder lezen