Dynamiek Scholengroep

Klachtenregeling

We creƫren een sfeer waarin het bespreken van vervelende gebeurtenissen en fouten mogelijk is. Er wordt altijd samen gekeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. De meeste klachten/ontevredenheid kunnen in onderling overleg op school al goed opgelost worden.

We nodigen je dan ook uit om bij klachten/ontevredenheid eerst de leerkracht van je kind of de directeur aan te spreken. We houden de lijnen graag zo kort mogelijk. Door met elkaar transparant en met respect in gesprek te gaan over vragen, problemen en meningsverschillen, komen we er samen vast wel uit.

Kom je er op schoolniveau toch niet samen uit, dan kun je met een klacht terecht bij het bovenschoolse bevoegd gezag van Dynamiek Scholengroep. 

 

Klachtenregeling Dynamiek