Dynamiek Scholengroep

Dit pestprotocol maakt deel uit van het Sociaal Veiligheidsplan van de Doolgaard. Hierin beschrijven we heel duidelijk op welke manier wij omgaan met pesten in de school.