Dynamiek Scholengroep

We zien wie je bent en bieden wat je nodig hebt is één van de vier kindbeloften van Dynamiek scholengroep. Om dit waar te kunnen maken moeten onze leerlingen zich veilig voelen.

We zien wie je bent en bieden wat je nodig hebt is één van de vier kindbeloften van Dynamiek scholengroep. Om dit waar te kunnen maken moeten onze leerlingen zich veilig voelen. Een veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren en jezelf als kind goed te kunnen ontwikkelen. 

Zowel binnen ons kindcentrum als binnen de thuissituatie. De manier waarop wij werken aan sociale veiligheid staat beschreven in onderstaand beleidsplan. Wij beschrijven eerst onze visie ten aanzien van sociale veiligheid. Daarna hoe we handelen ten aanzien van preventie en signalering. Vervolgens hoe de onderzoeksfase en de daadwerkelijke aanpak eruitzien. Tot slot hoe de verantwoordelijkheden ten aanzien van sociale veiligheid belegd zijn en hoe we ervoor zorgen dat het sociale veiligheidsbeleid gemonitord wordt.

Verder informatie over sociale veiligheid en  het pestprotocol is te vinden op onze Doolgaardomgeving binnen Scholen op de Kaart.

 

Ga hier naar onze site van Scholen op de Kaart!