Basisschool De Doolgaard

“De Doolgaard” is een ontwikkelingsgerichte Daltonbasisschool in het centrum van Horst. Centraal in ons onderwijs staan de drie pijlers van het Daltononderwijs;

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken

Deze drie Daltonpijlers zijn het raamwerk waarin we (voornamelijk in de onderbouw) ontwikkelingsgericht en thematisch lesgeven. Bij alle lessen wordt uitgegaan van wisselende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Bekijk hier de filmpjes die een indruk geven van de dagelijkse gang van zaken

 

Lees verder over onze school

 


 

Doolgaard