Regulier of speciaal onderwijs

Naar de schoolgids index


Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet.

In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt. Dit plan kunt u lezen via de link:http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/

Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven:

  • hoe en wanneer ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet,

  • of er al of niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen of in combinatie met andere schoolbesturen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids