De zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Naar de schoolgids index


De Wet Passend onderwijs

Op 1 august 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. De kern van passend onderwijs is:...

Lees meer

Werkwijze Dynamiek scholengroep

De werkwijze van Dynamiek Scholengroep hierin Dynamiek Scholengroep streeft er naar om zoveel...

Lees meer

Regulier of speciaal onderwijs

Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. In het ondersteuningsplan...

Lees meer

Passend onderwijs op "de Doolgaard"

Passend onderwijs op onze school Op onze school worden de onderstaande niveaus van...

Lees meer

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3 Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere...

Lees meer

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5 Voor plaatsing in het SBO en SO is een...

Lees meer

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids