Het team van onze school

Leerlingenzorg

Naar de schoolgids index


“De Doolgaard” heeft momenteel ongeveer 400 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. We werken met een systeem van leerlingenzorg, waarbij de leerkracht ondersteuning krijgt van een intern begeleider. Extra zorg voor de leerlingen proberen we zoveel mogelijk in de klas door de eigen leerkracht te realiseren.

Op school werken momenteel 35 personeelsleden. Niet iedereen heeft een fulltime baan. We proberen het altijd zo te regelen, dat niet meer dan twee groepsleerkrachten in één klas komen. Naast het onderwijzend personeel werken op school:

  • een interne begeleider;
  • een onderwijsassistent;
  • een logopedist;
  • een vakdocent muziek;
  • een administratief medewerker;
  • een conciërge;
  • een directeur en tot slot
  • bezoeken stagiairs van vooral Hogeschool “Fontys” en van Hogeschool “de Kempel” onze school.

De namen en telefoonnummers van alle personeelsleden vindt u hier.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids