Medezeggenschapsraad (mr)

Ouders en personeel vertegenwoordigd

Naar de schoolgids index


De meeste grotere bedrijven kennen een ondernemingsraad. In de zorgsector functioneert ook op veel plaatsen een cliëntenraad. De medezeggenschapsraad (mr) is in zekere zin een mix van beide. Zowel ouders als personeel zijn in de mr vertegenwoordigd. Het advies- of instemmingsrecht wordt geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Door middel van dit advies- en instemmingsrecht kan de mr haar invloed uitoefenen op het door de school en het bestuur voorgestelde beleid.

Contact
MR- De Doolgaard
Doolgaardstraat 24
Postbus 6080
​5960 AB, Horst

Instemmingsrecht heeft de mr o.a. bij:

 • het veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • het vaststellen van het schoolplan, het zorgplan en deze schoolgids;
 • nieuwbouw of belangrijke verbouwing van een school en
 • de vakantieregeling en de schooltijden,

En ook o.a. bij het al dan niet uitbouwen van de school tot een kindcentrum.

Het adviesrecht geldt o.a. bij:

 • deelneming aan een onderwijskundig experiment;
 • het vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school en
 • het vaststellen van de onderhoudsplanning van de school.​

Zittende leden van de MR zijn:

 

Namens de ouders;

Joyce Verhaegh, voorzitter,  Michele Dierx, en Nicole  Hesen.

Namens het team;

Anita Kaan, secretaris, Sylvia Eulenpesch, Eva van den Heuvel, Frank Eickmans

Namens het bestuur;

Hubertine Dirkx

 

Namens de ouders:

 • Rick Poeth
 • Michele Dierx
 • Rob de Vries
 • Joyce Verhaegh

Namens het team:

Namens het bestuur:


Download deze pagina Download de gehele schoolgids