Kindcentrum De Doolgaard

Kinderopvang "'t Nest" Horst aan de Maas

Naar de schoolgids index


DoolgaardOnze school werkt nauw samen met Kinderopvang "'t Nest" Horst aan de Maas. Laatstgenoemde stichting organiseert binnen ons kindcentrum de kinderdag- en peuteropvang.

Wat is nu precies een kindcentrum?

Een integraal kindcentrum is een voorziening waar kinderen van 0-13 jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen en zich te ontwikkelen. Alle ontwikkelingsterreinen komen aan bod. Het centrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang zij willen deelnemen, met minimale (het verplichte aantal schooluren) en maximale uren.

Onze school is dus een onderdeel van het kindcentrum. Schematisch ziet dit er dus als volgt uit.

Kindcentrum “de Doolgaard” biedt:
Voorschoolse opvang -Kinderdagopvang
-Spel & ontwikkel-programma voor peuters
-basisonderwijs
Tussenschoolse opvang -Kinderdagopvang
-Spel & ontwikkel-programma voor peuters
-basisonderwijs
Naschoolse opvang

Hebt u interesse in opvang of wilt u gebruik maken van het aanbod Spel & Ontwikkeling voor peuters en/of wilt u hier meer over weten? Zie www.kinderopvanghetnest.nl.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids