Ziek melden en verlof aanvraag

Naar de schoolgids index


Indien uw zoon of dochter ziek is dan verzoeken wij u vóór 08.30 het onderstaand ziekmeldformulier in te vullen of een mail te sturen naar  ziekmelden@doolgaard.nl .

Voor extra verlof dient u contact op te nemen met de directeur. Wij wijzen u op het feit dat in Nederland een leerplicht bestaat voor kinderen vanaf 5 jaar


Ziek melden


Download deze pagina Download de gehele schoolgids