Verzekering + meenemen van kostbare voorwerpen

Naar de schoolgids index


Onder de WA-verzekering van de school vallen de personeelsleden, vrijwilligers en de overblijfkrachten. De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens het verblijf op school, evenals datgene wat in schoolverband gebeurt, zoals schoolreisje, zwemmen, excursie, sportdag, etc. Onze school heeft ook een scholierenongevallenpolis afgesloten. De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen tijdens schooltijd zelfstandig voor school relevante boodschappen doen of een bezoek brengen aan de bibliotheek. We verzoeken u uw kinderen geen dure spullen mee te geven. Een gsm mag alleen met instemming van de groepsleerkracht mee naar school worden genomen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids