Typecursus

Naar de schoolgids index


De school organiseert jaarlijks afhankelijk van het aantal deelnemers een typecursus voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8. Deze vindt plaats na schooltijd, maar wel op school en wordt verzorgd door Typeopleiding Succes. U en de kinderen worden tijdig geïnformeerd over hoe een en ander wordt georganiseerd. Zie ook de site van Succes: www.typeopleidingen.nl.

Ook andere opleidingsinstituten bieden typelessen aan. U bepaalt natuurlijk zelf óf uw kind typelessen volgt en bij welk instituut.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids