Schooltijden

Naar de schoolgids index


maandag; 8:30-12:00  13:00-15:15
dinsdag 8:30-12:00  13:00-15:15
woensdag 8:30-12:30
donderdag 8:30-12:00  13:00-15:15
vrijdag 8:30-12:30


 

Het speelkwartier

De speeltijden zijn als volgt:

  • groepen 1-2 ; 10:45 - 11:30
  • groepen 3-4-5; 10:30 - 10:45 (groep 3 op woensdag; 10:45-11:30)
  • groepen 6-7; 10:00 - 10:15
  • groepen 8; 10.10 uur tot 10.25 uur 

Het binnenkomen van de leerlingen

Vanaf 08.15 uur en 12.45 uur is er toezicht op de speelplaats. Tien minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel en mogen kinderen en ouders naar binnen en de leerkrachten gaan dan naar de klas. Om 8.25 en om 12.55 uur luidt vervolgens de tweede bel. Dan moeten alle kinderen naar binnen. Om 8.30 en om 13.00 uur starten de lessen. De aanwezige ouders verlaten dan het gebouw, zodat de groepsleerkracht al zijn aandacht op de klas kan richten.

In verband met het overblijven en het ontbreken van toezicht op de speelplaats mogen kinderen, die niet overblijven pas om 12.45 uur op de speelplaats komen. We verzoeken u dus vriendelijk uw kind(eren) niet te vroeg naar school te sturen. 's Middags is er na schooltijd om 15.15 uur géén toezicht op beide speelplaatsen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids