Overblijven op school

Naar de schoolgids index


Op onze school bestaat de mogelijkheid uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de middagpauze over te laten blijven. Deze opvang wordt geregeld door stichting TussenSchoolse Opvang "de Doolgaard". Bij deze stichting werkt een aantal vaste TSO-leidsters, die de kinderen in de middagpauze opvangen en begeleiden.

Aan- en afmelden

Wilt u uw kind incidenteel aan- of afmelden dan kan dit middels het onderstaand digitaal aan- afmeldformulier >

 

 

of mail: tso@doolgaard.nl.

 

Uw kind aanmelden voor vaste overblijftijden kunt u iedere maandagmorgen in de GVR, door middel van een mailtje naar tso@doolgaard.nl.of door het onderstaand formulier in te vullen.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  TussenSchoolse Opvang 2016-2017

Overblijflocatie TussenSchoolse Opvang nieuwe schooljaar 2016-2017:

Groep 1: Hal beneden en in het Kindcentrum

Groep 2: Hal beneden

Groep 3: Nisje boven

Groep 4: Hal boven

Groep 5: ’t Depje in klaslokaal

Groep 6: ’t Depje in klaslokaal

Groep 7 en 8: ’t Depje de hal

De kinderen uit groep 5 tm 7 lopen zelfstandig naar ’t Depje

Hoe is het overblijven op school geregeld?

Er zijn vaste TSO-leidsters, die de kinderen elke dag in groepjes opvangen. De kinderen brengen zelf brood, melk of chocomel en eventueel fruit mee. Voor thee kan op school gezorgd worden.

De TSO-leidsters eten samen met de kinderen. Ieder kind heeft na het eten de mogelijkheid om buiten of binnen te spelen. Het buitenspelen vindt plaats op de speelplaats bij hun overblijflocatie.

Algemene regels

 • Brood en drinken wordt door de kinderen van thuis meegenomen. Dit mag aangevuld worden met fruit of een koekje (geen snoep).

 • Drinken mag in koelkast geplaatst worden, wel hierop de naam van het kind vermelden.

 • Voor alle kinderen gelden de school- en klassenafspraken zoals deze in de schoolgids vermeld staan. We gaan respectvol met elkaar en onze omgeving om.

 • Is er iets gebeurd in de directe omgeving van je kind dat van invloed kan zijn op zijn/haar welbevinden en gedrag, laat het ons weten (zonder in details te treden).

   Dit kan telefonisch 077-7074031 of per mail  tso@doolgaard.nl.

 • Iedere maandag tussen 8.15 en 9.15 uur heeft u de mogelijkheid om bij de TSO-coördinatrices, Carin Camps en Marja Kuijpers een stempelkaart kopen (5, 10 of 20 stempels) in de personeelskamer van het hoofdgebouw. U kunt hier tevens terecht voor alle vragen mbt. het overblijven. Loopt gerust eens binnen. U kunt ook bellen: 077-707 4031

 • De bijdrage voor het overblijven bedraagt €2,- per dag per kind.

 • Het is ook mogelijk de kosten van de stempelkaart via IBANNL28RABO0123614023 tnv. C.Camps te voldoen. Graag wel met vermelding van de naam van uw kind(eren).
  Deze stempelkaart blijft op school. De TSO-coördinatrice verzorgt de administratieve afhandeling.


  Incidentele af- of aanmeldingen

Indien uw kind structureel overblijft en op een dag niet naar de TSO komt, laat het ons dan middels het formulier bovenaan deze pagina weten. Graag uiterlijk een dag van te voren. Dit geldt uiteraard ook voor het aanmelden.

OP WOENSDAG EN VRIJDAG IS ER GEEN MOGELIJKHIED OM OVER TE BLIJVEN!

Wilt u eens een kijkje komen nemen, hetgeen wij erg leuk vinden, dan bent u van harte uitgenodigd.

Mocht u nog vragen of ideeën hebben, dan horen wij die graag.