Overblijven op school

Naar de schoolgids index


Op onze school bestaat de mogelijkheid uw kind op maandag, dinsdag en donderdag tijdens de middagpauze over te laten blijven. Deze opvang wordt geregeld door stichting TussenSchoolse Opvang "de Doolgaard". Bij deze stichting werkt een aantal vaste TSO-leidsters, die de kinderen in de middagpauze opvangen en begeleiden. De kinderen worden gestimuleerd hun meegebrachte boterhammen op te eten, mochten ze dit niet willen kunnen we ze natuurlijk niet dwingen.

Aan- en afmelden

Wilt u uw kind incidenteel aan- of afmelden dan kan dit middels het onderstaand digitaal aan- afmeldformulier >

 

 

of mail: tso@doolgaard.nl.

 

Uw kind aanmelden voor vaste overblijftijden kunt u iedere maandagmorgen in de GVR, door middel van een mailtje naar tso@doolgaard.nl.of door het onderstaand formulier in te vullen. Wanneer u gebruik wil maken van het overblijven dient u dit formulier in te vullen en in te leveren. Daarnaast vult u in onderstaand formulier "overblijven vast" in op welke tijden u gebruik wil maken van het overblijven

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  TussenSchoolse Opvang 2019-2020

Overblijflocatie TussenSchoolse Opvang nieuwe schooljaar 2019-2020

Groep 1-5: Hoofdgebouw

Groep 6-8 : ’t Depje

De kinderen van groep 8 lopen zelfstandig naar ’t Depje

Hoe is het overblijven op school geregeld?

Er zijn vaste TSO-leidsters, die de kinderen elke dag in groepjes opvangen. De kinderen brengen zelf brood, melk of chocomel en eventueel fruit mee.

De TSO-leidsters eten samen met de kinderen. Ieder kind heeft na het eten de mogelijkheid om buiten of binnen te spelen. Het buitenspelen vindt plaats op de speelplaats bij hun overblijflocatie.

Algemene regels

 • Brood en drinken wordt door de kinderen van thuis meegenomen. Dit mag aangevuld worden met fruit of een koekje (geen snoep).

 • Drinken mag in koelkast geplaatst worden, wel hierop de naam van het kind vermelden.

 • Voor alle kinderen gelden de school- en klassenafspraken zoals deze in de schoolgids vermeld staan. We gaan respectvol met elkaar en onze omgeving om.

 • Is er iets gebeurd in de directe omgeving van je kind dat van invloed kan zijn op zijn/haar welbevinden en gedrag, laat het ons weten (zonder in details te treden).

   Dit kan per mail;  tso@doolgaard.nl.

 • Iedere maandag tussen 8.15 en 9.15 uur heeft u de mogelijkheid om bij de TSO-coördinatrices een stempelkaart kopen (5, 10 of 20 stempels) in de personeelskamer van het hoofdgebouw. U kunt hier tevens terecht voor alle vragen mbt. het overblijven. Loopt gerust eens binnen.

 • De bijdrage voor het overblijven bedraagt €2,- per dag per kind.

 • Het is ook mogelijk de kosten van de stempelkaart via IBANNL28RABO0123614023 tnv. "overblijven Doolgaard" te voldoen. Graag wel met vermelding van de naam van uw kind(eren).
  Deze stempelkaart blijft op school. De TSO-coördinatrice verzorgt de administratieve afhandeling.


  Incidentele af- of aanmeldingen

Indien uw kind structureel overblijft en op een dag niet naar de TSO komt, laat het ons dan middels het formulier bovenaan deze pagina weten. Graag uiterlijk een dag van te voren. Dit geldt uiteraard ook voor het aanmelden.

OP WOENSDAG EN VRIJDAG IS ER GEEN MOGELIJKHEID OM OVER TE BLIJVEN!

Wilt u eens een kijkje komen nemen, hetgeen wij erg leuk vinden, dan bent u van harte uitgenodigd.

Mocht u nog vragen of ideeën hebben, dan horen wij die graag.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids