Hoe informeren wij u?

Naar de schoolgids index


Een goede en open communicatie is een vereiste om goed onderwijs te kunnen geven. We stellen het op prijs wanneer u met vragen en/of opmerkingen contact met ons opneemt. De mailadressen van alle personeelsleden vindt u hier Verder informeren wij u door middel van:

 • Actuele zaken en de agenda, vindt u allemaal onder het kopje "nieuws" en "kalender"
 • Ouderportaal
  Via Ouderportaal ontvangt u informatie van school en van de leerkracht(en). Voor een goede werking dient u zelf te zorgen dat de uw contactgegevens actueel zijn.
 • De Doolhof
  Ongeveer drie á vierwekelijks bundelen we alle nieuwsberichten, wetenswaardigheden en de agenda voor de komende weken in “de Doolhof” Deze wordt vervolgens hier op de site gepubliceerd.
 • Persoonlijke (15-minuten-)gesprekken, rapporten en cito-gegevens.
  Begin november:
  Kennismakingsgesprekken met de ouders en de leerkracht. 
  In december:
  In de tweede week van december krijgen de leerlingen van groep 8 hun 1e rapport. De ouder en kind gesprekken met de leerkrachten zijn in de 3e week van november.
  In februari:
  In deze maand krijgen de kinderen hun 1e rapport mee naar huis en volgt er aansluitend een gesprek met de ouders. Hierin worden ook de cito-resultaten besproken.
  In de februari zijn ook de adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8.
  In juni
  In juni krijgen de kinderen hun 2e rapport en de Citogegevens mee naar huis. Op aanvraag van leerkrachten of ouders vindt er aansluitend een gesprek plaats.
 • Een inloop-week
  In de eerste week van school mogen ouders (als uitzondering op de regel) voor of na schooltijd op school komen kennismaken met de klas en de nieuwe leerkracht . Als ouders een praatje willen maken of een mededeling willen doen aangaande hun kind verzoeken wij hen dit bij voorkeur na school te doen. Voor schooltijd gaat de aandacht naar de kinderen die moeten wennen en/of kennismaken met de leerkracht.
 • Klassikale informatieavonden
  In september/oktober zijn de algemene informatie-avonden. Hier krijgt u informatie over het hoe, wat en waarom mbt het desbetreffende schooljaar.

De precieze datums van alle geplande contactmomenten vindt u in de kalender

 


Informatieverstrekking bij gescheiden ouders

Ouders hebben recht op informatie over hun kind.
Bij gescheiden ouders is de verzorgende ouder (daar waar het kind woont) voor ons het aanspreekpunt. Deze ontvangt dus alle informatie. We gaan er vanuit dat beide ouders deze informatie ook met elkaar delen.

De niet-verzorgende ouder heeft ook recht op informatie, mits deze informatie het kind niet schaadt. Dit recht op informatie laten we over aan het initiatief van de niet-verzorgende ouder. Op individueel niveau kunt u hier met de directie afspraken over maken


Download deze pagina Download de gehele schoolgids