Foto's

Naar de schoolgids index


Schoolfotograaf

Elke twee jaar komt de fotograaf op school. Hij maakt dan groepsfoto’s en foto’s van de kinderen afzonderlijk. Het laatste bezoek van de fotograaf was in het voorjaar van 2018; de volgende keer is dus in het voorjaar van 2020. Verder worden er jaarlijks groepsfoto’s gemaakt.

We geven voor een vlotte administratieve afhandeling de adresgegevens van uw kind door aan de fotograaf. U ontvangt vervolgens rechtstreeks van deze firma de foto’s en bent vervolgens geheel vrij om deze al dan niet te kopen. Indien u besluit om deze niet te kopen, verzoeken wij u vriendelijk deze kosteloos te retourneren.

Van de schoolverlaters wordt jaarlijks een groeps- en een individuele foto gemaakt. Zij krijgen deze geschonken van de ouderraad.

Foto's op onze site

Op onze site vindt u een aantal foto’s van leerkrachten, ouders en leerlingen om een indruk te geven van de sfeer en dagelijkse gang van zaken op school. Op het daarvoor bestemde formulier heeft u aan kunnen geven of u hiervoor toestemming verleent.

Foto's die worden gedeeld via ouderportaal zijn alleen te zien voor andere ouders van de betreffende groep / sectie of school, al naar gelang het om een groeps-, sectie- of schoolactiviteit gaat

Om te voorkomen dat er ongewenst foto's van onze leerlingen op het web komen is het niet toegestaan foto's die gemaakt zijn tijdens schoolactiviteiten  te delen op social media wanneer er ook nog anderen dan uw eigen kind(eren) op staan.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids