Gezonde school

Naar de schoolgids index


De kinderen mogen op school alleen water drinken. Dit breed gedragen besluit hebben we in goed overleg met de ouderraad en de medezeggenschapsraad genomen. Kinderen mogen ook fruit of een stukje groente als tussendoortje meenemen.

Het al dan niet verbieden of juist stimuleren van een (gezond) tussendoortje is lastig en wel om twee redenen:

  • wat is gezond en wat niet? Is een bespoten appel gezonder of juist ongezonder dan een biscuit met krenten?
  • en is dit niet juist een verantwoordelijkheid van de ouders?

Als school vinden we dat we hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en dat wij samen met u kinderen moeten stimuleren gezonde voeding te eten. We willen jullie dan ook adviseren de kinderen alleen groente en fruit mee te geven naar school. Wat gezond is, leidt op school en thuis ongetwijfeld tot discussie. Dat is prima; juist het praten over leef- en eetgewoontes leidt hopelijk tot een gezond eetgedrag.

“Goed voorbeeld doet goed volgen” passen we ook op onze school toe. Als school besteden we aandacht aan gezonde voeding en geven we ook het goede voorbeeld. Dat wil niet zeggen, dat we nooit meer eens “zondigen”. Ook wij vinden een stukje vlaai lekker…Aan u als ouder vragen wij uw kind (indien het dit zelf wil)’s morgens een gezond tussendoortje mee te geven. Voor het korte middaggedeelte hoeft u niets mee te geven.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids