Aanmelden nieuwe leerlingen

Naar de schoolgids index


Door middel van publicaties en een persoonlijke uitnodiging, verzorgd door de gemeente Horst aan de Maas, worden de ouders geattendeerd op het feit dat ze hun kind (dat 4 jaar is of wordt) voor het komende schooljaar kunnen aanmelden. Zij zijn op vrijdag 24 januari van harte welkom om een kijkje te nemen tijden het Open Huis (8.30-12.30).

Aanmelden van nieuwe leerlingen kan vanaf het Open Huis (24-1-2020) tot 1-3-2020

 

 

Ouders die hun kind in de loop van het jaar willen aanmelden (bijv. in verband met een verhuizing) kunnen contact opnemen met de directie (info@doolgaard.nl). Na de aanmelding ontvangen de ouders een schriftelijke bevestiging. De ouders wier kinderen in augustus / september naar school komen, ontvangen voor de zomervakantie de inschrijfformulieren en daarbij de uitnodiging om, samen met hun kind kennis te komen maken.

Tijdens deze bijeenkomst maken de kinderen kennis met de leerkracht en klasgenootjes voor het nieuwe schooljaar. De ouders krijgen dan uitleg over school, in het bijzonder over de gang van zaken in de groepen 1, 2 en 3.

Bij de kinderen die in de loop van het jaar instromen, wordt dezelfde procedure gevolgd. Er zijn enkele momenten per jaar waarop de nieuwe leerlingen en hun ouders kennis kunnen komen maken. Hiervoor krijgen de desbetreffende ouders een uitnodiging.

Tijdens deze kennismaking wordt met de ouders besproken wanneer de kinderen voor het eerst naar school komen. In principe mogen de kinderen de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden naar school, praktisch gezien is dit echter niet altijd de beste keuze.

Omdat we voor een goede gang van zaken natuurlijk een aantal gegevens nodig hebben willen we jullie vragen onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te mailen naar ; w.strijbosch@doolgaard.nl

 

Voor verdere vragen over de aanmelding van nieuwe leerlingen kunt u mailen naar; l.hoeijmakers@dynamiek.nu

 


 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids