Schoolmaatschappelijk werk

Naar de schoolgids index


Als school maar ook u als ouder kunt een beroep doen op schoolmaatschappelijk werker Tanja Cuppen. Zij is bereikbaar via mail t.cuppen@synthese.nl. De data + tijden van haar spreekuur vindt u op deze site.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids