Logopedie

Naar de schoolgids index


Aan “de Doolgaard” is Lilian Kempenlilian.kempen@vrln.nlals logopediste verbonden. Zij is in dienst van de GGD en houdt zich voornamelijk bezig met het screenen van kinderen en daarnaast het behandelen van kleine problemen. In de loop van het schooljaar worden alle 5-jarigen gescreend. Van te voren wordt hiervan aan de kinderen een schriftelijke aankondiging meegegeven. De ouders krijgen altijd een kleine rapportage van de resultaten van de screening. Zo nodig kan een mondelinge toelichting worden gegeven. Ook kunnen kinderen op spraak en taal worden onderzocht op verzoek van ouders, leerkrachten, jeugdarts, huisarts en tandarts. Samen met de ouders worden de resultaten besproken en een plan van aanpak opgesteld. Dit kan zijn:

  • logopedische begeleiding op school
  • verwijzing naar de buitenschoolse logopedie
  • controle onderzoek

De kinderen oefenen 1x per twee weken ongeveer 15 minuten op school individueel of in groepsverband. Ze krijgen ook een oefenschrift mee naar huis. Het is belangrijk voor de vooruitgang dat de ouders thuis met hun kinderen de oefeningen en spelletjes doornemen.

Mocht u vragen hebben wat betreft de spraak/taalontwikkeling, het gehoor, mondademen, stotteren of heesheid van uw kind, dan kunt u altijd via de leerkracht contact met de logopedist opnemen. Tijdens de ouderavonden bestaat de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen.

Als uw kind logopedische begeleiding krijgt, mag u naar school komen om de behandeling te volgen of te bespreken. Op een aantal dinsdagen is Lilian Kempen op school aanwezig. Als u vragen heeft, kunt u altijd een afspraak maken. Dit kan telefonisch of per mail.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids