Visie en missie van De Doolgaard

'samen op weg naar jouw toekomst’

In het schooljaar 2005-2006 heeft het team van “de Doolgaard” een traject ingezet om te komen tot een herziening van de visie en missie van onze school. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd tot het besluit om te komen tot een gecertificeerde Daltonschool per januari 2012.

Logo Basisschool De Doolgaard

 • Het motto van de school is:
  De Doolgaard, een daltonschool, die ontwikkelingsgericht onderwijs geeft.
 • Missie, die ook terugkomt in ons logo, luidt:
  ‘samen op weg naar jouw toekomst’
 • Visie van ‘de Doolgaard’:
  Wat is goed onderwijs en hoe geef ik daar vorm aan?

Het fundament

Basisschool ’de Doolgaard’ is een school waar leerlingen en personeel samen in een prettige sfeer met respect voor elkaar werken, spelen en leren aan vastgestelde doelen. Iedereen kan en mag zichzelf zijn; er mogen dus verschillen zijn. Dit blijkt uit:

 • Het wederzijds vertrouwen in elkaar.
 • De betrokkenheid en de intrinsieke motivatie.
 • Het zowel product- als procesgericht zijn.

DoolgaardDe leerlingen

De leerlingen van ‘de Doolgaard’ zijn autonome deelnemers van het onderwijs. Dit blijkt uit:

 • De betrokkenheid van de leerlingen, hieraan zie je of ze in ontwikkeling zijn en/of leren.
 • Iedere leerling moet succeservaringen kunnen opdoen.
 • Ze leren voor hen relevante keuzes te maken.
 • Ruimte geven aan de leerlingen voor eigen initiatieven en ideeën.
 • Ze kunnen coöperatief werken en leren.

Het personeel

Het personeel van ‘de Doolgaard’ is betrokken. Samen met de leerlingen ‘maken’ zij onderwijs. Dit blijkt uit:

 • Het personeel heeft vertrouwen in de ontwikkelingskracht van de leerlingen.
 • Het personeel weet welke leerlingen leiding/sturing nodig hebben en welke leerlingen begeleiding nodig hebben bij zelf kunnen spelen, werken en leren.
 • Het personeel durft de leerlingen los te laten zodat eigen leerprocessen en ideeën van leerlingen duidelijk worden.
 • Het personeel weet welke kennis en vaardigheden van belang zijn.
 • Het personeel houdt een registratiesysteem bij dat helpt om de ontwikkelingsprocessen van leerlingen te volgen.
 • Het personeel leert van en met elkaar.

De leeromgeving

Doolgaard speelplaats‘De Doolgaard’ is een school die herkenbaar is aan een ‘rijke’ leer-werkomgeving in alle leerjaren. Dit blijkt uit:

 • De rijke leer-werkomgeving is uitdagend en gevarieerd met veel doe- en leeractiviteiten.
 • De leerlingen kunnen en mogen eigen keuzes maken.
 • Er wordt coöperatief gewerkt en geleerd.
 • Er zijn herkenbare afspraken (door de hele school) voor verplicht en keuze-oefenwerk, zodat de leerlingen autonoom kunnen werken (bijv. bij week-of oefenwerk)
 • Er wordt gewerkt met interessante thema’s, waarmee leerlingen vanuit eigen leervragen aan de slag kunnen gaan.
 • Er zijn interessante themahoeken, ontdekhoeken, werkplaatsen en ateliers.