Organisatiestructuur

De Doolgaard als school hoort bij Dynamiek Scholengroep.

Op 1 januari 2005 is Dynamiek Scholengroep van start gegaan. Dynamiek Scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. Ruim 3500 kinderen bezoeken de scholen van onze stichting. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur (CvB) . Dit houdt in dat het CvB het centrale bestuursorgaan van de Dynamiek scholengroep is. Het CvB wordt gevormd door Jan Jenneskens. Het CvB wordt ondersteund door een stafbureau, gehuisvest op Expeditiestraat 3a te Horst.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en staat het CvB met advies terzijde.

Meer informatie vindt u op de website van onze organisatie www.dynamiek.nu.