Onderwijsresultaten

Ieder jaar nemen de leerlingen van groep 8 deel aan de eindtoets van Route 8. De uitslag van deze toets wordt voor elke leerling uitgedrukt in een getal tussen 200 en 220. Dit getal wordt de standaardscore genoemd. De standaardscore geeft aan wat een leerling gepresteerd heeft in vergelijking met alle leerlingen uit het gehele land. De gemiddelde standaardscore voor vergelijkbare scholen lag afgelopen jaar op 206. Met de scores van alle kinderen uit groep 8 kan de schoolscore worden berekend. Deze schoolscore geeft aan wat de groep als geheel gepresteerd heeft in vergelijking met de andere scholen in Nederland.

Afgelopen schooljaar was de gemiddeld eindtoetsscore 203,3 waar een score van 206 werd verwacht.