Leerling- en ouderpopulatie van De Doolgaard

Verbondenheid en samenwerking

De leerlingen van onze school wonen in een plattelandsgemeenschap met ruim 41.000 inwoners en qua oppervlakte de grootste gemeente van Limburg. Horst aan de Maas is ontstaan op 1 januari 2010 uit een verbinding tussen 16 dorpen. In de gemeente zie je veel landbouw, tuinbouw en toerisme. Verbondenheid en samenwerking zijn de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke organisatie, maar ook van de gemeenschap; inwoners, ondernemers en de vele verenigingen. Samen maken we Horst aan de Maas!

Horst is de centrale kern van de gemeente Horst aan de Maas. Vandaag de dag wonen er 12000 mensen in Horst. Er is voldoende ruimte, er zijn meer dan voldoende jeugd- en sportverenigingen en naast een drietal basisscholen ook twee scholen voor voortgezet onderwijs. Het Dendron College ( VMBO,Havo en VWO) en het Citaverde College (VMBO en MBO)

In de nabijheid van onze school ligt ook de bibliotheek, waar kinderen uit de groepen 7 en 8 zelfstandig naar toe kunnen.

De school is gesitueerd in een wijk met diverse soort bebouwing, van huurhuizen tot vrijstaande woningen. Het merendeel van de ouders heeft een middelbare of hogere opleiding.

Onze school is een school met weinig kinderen met een extra gewicht. Op 01-10-2014 hadden we 4 leerlingen met een extra gewicht van 0,30 en 5 leerlingen met een extra gewicht van 1,20. Het aantal jongens en meisjes is bijna gelijk op onze school. Ook heeft bijna elke jongen en/of meisje vooraf op de peuterspeelzaal of dagopvang gezeten. Van de 400 leerlingen praten 180 leerlingen het Limburgs dialect thuis.

Ouders tonen een grote betrokkenheid bij de school. Dit zien we o.a. terug door een hoge opkomst bij de 15-minutengesprekken en bij de groepsinformatieavonden. Het ‘praatcafé’ in november 2014, over de kernwaarden van Dynamiek en de Doolgaard, was een fijne avond met genoeg belangstelling van ouders. Ook ons maandelijkse nieuwsblad ‘het Doolhofje’ wordt goed gelezen.

Het aantal kinderen met problematieken groeit nog steeds. Dit merken we o.a. door het aantal consultatiegesprekken met de LB’ers zorg en met de schoolmaatschappelijk werker.

De uitstroomgegevens van onze kinderen staan vindt u hier (link naar 3.1) en staat vermeld in de schoolgids. Een analyse van de uitstroomgegevens leidt tot de conclusie dat de adviezen van school t.a.v. de schoolverlaters goed zijn.