De geschiedenis van de school

In de WO II op 12 en 13 oktober 1944 is de kom van Horst zwaar gebombardeerd. Ook het klooster naast de St. Lambertuskerk, waarin het schoolgebouw was gevestigd, werd zwaar getroffen. Het schoolgebouw bleek zo zwaar beschadigd dat herstel niet meer mogelijk was. Op 29 december 1952 besloot de gemeenteraad van Horst medewerking te verlenen aan de bouw van een nieuwe school. In 1953 werd met de bouw van een 8-klassige Hal-school (naar het ontwerp van architect H.Mens te Vught) begonnen en op 01-11-1953 verhuisde de kinderen met hun leerkrachten van de oude Angelaschool in het klooster naar de nieuwe school aan de Doolgaardstraat. De school werd ingezegend op 4 januari 1954 onder de naam Mariaschool maar al vlug bleek de school té klein en werd deze uitgebreid met enkele lokalen.

In 1985 gingen de lagere school en kleuterschool ’t Paddeltje’ op in de nieuwe basisschool ‘de Doolgaard’. In het toenmalige Paddeltje, nu “ ‘Depje” ,huizen we nu de groepen 7 en 8. In het schooljaar 2006-2007 is het hoofdgebouw uitgebreid met vier groepslokalen en geheel gerenoveerd. Vervolgens zijn we op 14 maart 2011 gestart met het opzetten van het integraal kindcentrum ‘de Doolgaard’.

Vanaf het voorjaar van 2011 bieden we op twee locaties de volgende diensten aan:

Kinderopvang voor 0-4 jaar gedurende het hele jaar; peuterspeelzaalwerk voor 2-4 jaar gedurende de schoolweken; buitenschoolseopvang (voor-en naschools) voor de groepen 1 t/m 8 gedurende het hele jaar; en tussenschoolse opvang (TSO) voor alle groepen 1 t/m 8 gedurende de schoolweken en de basisschool voor 4 t/m 12 jarigen.

Meer over de geschiedenis van onze school leest u in het boek ‘De muren doorbroken’.