Wat is nou precies Daltononderwijs?

‘vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking’

DoolgaardHet Daltononderwijs en de principes ‘vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking’ zijn ontworpen en vastgelegd in 1922 door Helen Parkhurst. Maar daarmee stond niet vast wat het Daltononderwijs inhoudt. Kenmerkend is ook dat dit onderwijs zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. 

Vrijheid in gebondenheid
Op onze Daltonschool leren kinderen door het zelfstandig opdoen van kennis en ervaring. Vrijheid is nodig om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden om te leren. Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht biedt iedere leerling de structuur om met vrijheid te kunnen omgaan.

Verantwoordelijk leren
Vrijheid betekent ook kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. De leerkracht en leerling maken samen afspraken over de leerstof. De leerlingen leren stap voor stap om met deze vrijheid om te gaan. Bij de kinderen in de onderbouw gaat het om kleine, overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate de kinderen zich ontwikkelen worden de taken omvangrijker.

 

Zelfstandigheid

Doolgaard63Kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen dit wil ons onderwijs bereiken. Hiervoor is nodig dat kinderen leren hoe je informatie vergaart en de juiste keuzes hierbij leren maken. Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. De leerkracht onderzoekt wat elk kind nodig heeft en kan vervolgens het kind de juiste begeleiding geven.

 

 

Samenwerking

Leren samenwerken is belangrijk om als volwassenen te kunnen deelnemen aan de samenleving. Ook met mensen die je zelf niet kiest. Daarom wordt op onze school veel aandacht besteed aan het spelen en werken in tweetallen en in groepjes. Meestal met leerlingen uit dezelfde groep maar het kunnen ook leerlingen van verschillende leeftijden zijn waarmee ze leren samenwerken.