De Doolgaard

Zelfstandigheid - Verantwoordelijkheid - Samenwerken - Reflectie - Effectiviteit

Doolgaard ll-lkr

“De Doolgaard” is een ontwikkelingsgerichte Daltonbasisschool in het centrum van Horst. Centraal in ons onderwijs staan de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs;

 • Zelfstandigheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerken
 • Reflectie
 • Effectiviteit

Deze vijf Daltonkernwaarden zijn het raamwerk waarbinnen wij ons onderwijs vormgeven.

Daltononderwijs op De Doolgaard

Het Daltononderwijs is rond 1900 uit noodzaak geboren in het plaatsje Dalton, Ohio. Helen Parkhurst startte met een nieuwe aanpak om vat te krijgen op het leerproces van de grote verscheidenheid aan kinderen in haar klas. Kinderen moesten hun leerwerk zelf plannen, werden verantwoordelijk gehouden voor hun eigen leren en moesten elkaar hierbij helpen.

Dit raamwerk van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit zie je op “De Doolgaard” terug.

 • Zelfstandigheid
   

  Als leerkracht hebben we een begeleidende rol en bieden we een uitdagende leeromgeving waarin leerlingen ruimte krijgen voor eigen initiatief. Ze leren keuzes te maken en omgaan met uitgestelde aandacht.
  Alles wat een leerling (bijna) zelfstandig kan laten we de leerling zelf doen. Uiteenlopend van het strikken van veters, tot het oplossen van ruzies of een goede aanpak voor een lastige som.  Als een leerling het zelf kan, doen wij het niet, kan een leerling iets nog niet, proberen we de leerling de middelen te geven om het in de toekomst wel zelfstandig te kunnen doen.

 • Verantwoordelijkheid

  Leerkrachten geven leerlingen vertrouwen, leerlingen krijgen de ruimte om de verantwoordelijkheid te nemen.
  We leren onze leerlingen dat ze zelf (mede-)verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling maar ook voor de omgeving (school, klaslokaal) en het groepsproces.

 • SamenwerkenDoolgaard maatjeswerk1
  Wil een kind uitgroeien tot een complete en gelukkige volwassene vinden we het van groot belang dat het
  met anderen kan samenwerken. Op de weektaken en takenborden die we gebruiken is veel plaats ingeruimd voor opdrachten waarbij samenwerken een grote rol speelt.

 

 • Effectiviteit
  Kinderen leren doelgericht te werken met verantwoordelijkheid voor het eigen leer- en ontwikkelproces. De leerkracht houdt rekening met individuele behoeften van leerlingen

   
 • Reflectie
  Reflecteren, bewustwording. Voor, tijdens en na het werken/spelen wordt gereflecteerd op de doelen. Als hulpmiddel wordt hier gebruik gemaakt van de ‘berg’. De leerkracht stelt gerichte reflectievragen op het ontwikkelproces. Deze stimuleren een kritische werkhouding waarbij kinderen bewust zijn van hun eigen leerproces. De reflectiegesprekken worden structureel ingepland. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het onderwijs voortdurend plaats.Door zowel met het individuele kind als met de hele groep de voorbije activiteit of dag te evalueren en hierop te reflecteren geven we onze kinderen (en groepen) sturing om al doende iedere dag weer een stapje dichter bij het uiteindelijke doel te komen;

  Een gelukkig en betekenisvol bestaan leiden.

Wij zien onszelf als de oefenwieltjes op een fiets; wij zijn er om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren tijdens het leren fietsen, maar het is een heuglijke gebeurtenis als we onszelf op welk gebied dan ook overbodig hebben gemaakt!

Logo Basisschool De Doolgaard

 

 

Hoe ziet dit in de praktijk op “De Doolgaard” eruit? Bekijk hier de filmpjes die een indruk geven van de dagelijkse gang van zaken

Meer weten over Daltononderwijs? Klik hier