Ziek melden / aanvragen verlof

 

Als jullie zoon/dochter ziek is dan moet dit gemeld worden via ouderportaal. Ziek melden middels het ziekmeldformulier kan niet meer.

Doorgeven van doktersbezoek en verlofaanvragen moeten ook hier ingediend worden.