Ziek melden

Indien uw zoon of dochter ziek is dan verzoeken wij u dit vóór 08.45 uur te mailen naar;
 ziekmelden@doolgaard.nl
of door het invullen van het ziekmeldformulier. Vriendelijk verzoek kinderen die bij de dagopvang in het kindcentrum worden verwacht telefonisch af te melden.
Dit kan vanaf 8:15 op nummer;
 077 - 3981714.
 Wilt u bij het ziekmelden ook aangeven of uw kind al dan niet overblijft.