Schoolpoort

25 september 2017 - via deze website

Om de communicatie met ouders te stroomlijnen starten we met "Schoolpoort".

Schoolpoort is een communicatieplatform voor school en ouders. Schoolpoort wordt ons standaard medium om met ouders alle online informatie van school en leerkrachten te delen. Schoolpoort is nog volop in ontwikkeling. Zo zal er hopelijk over een paar maanden een app beschikbaar zijn. Dit betekent ook dat nog niet alle gewenste functionaliteiten beschikbaar zijn, deze zullen gefaseerd worden ingevoerd. Voordeel hiervan is wel dat we als school en ouders invloed kunnen uitoefenen op de functionaliteiten die schoolpoort nog gaat ontwikkelen. Missen jullie dus iets wat volgens jullie meerwaarde heeft in de communicatie tussen school en ouders laat het dan weten.Na aanmelding zijn jullie als ouders verantwoordelijk voor het account. Dit betekent dat wijzigingen in het account (mailadres) door jullie zelf kunnen worden doorgevoerd. Ook het toegang geven van een andere ouder/verzorger kan vanuit jullie eigen account gebeuren.

Problemen? Na 29-9-2017 nog geen uitnodiging ontvangen via de mail? Suggesties voor verbeteringen?

Mail naar; ict@doolgaard.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht