plusklassen bij Dynamiek scholengroep

20 juli 2016 - via deze website

Beste ouders,

De afgelopen jaren hebben verschillende werkgroepen zich bezig gehouden met een goed aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong binnen de Dynamiek scholen.
Alle leerkrachten hebben de afgelopen schooljaren scholing gevolgd in het  herkennen van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en in het begeleiden van deze kinderen binnen hun groep.

We gaan nu een volgende stap zetten.

Omdat Dynamiek scholengroep onderwijs voor alle kinderen zo thuisnabij mogelijk wil aanbieden, hebben we ervoor gekozen om naast de (goede) ontwikkelingen die op onze scholen aan de gang zijn op dit gebied, extra plusklassen te realiseren.

In de komende drie schooljaren realiseren de clusters van Dynamiek scholengroep middels een pilot, een aanbod in een plusklas voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong voor de kinderen van de groepen 6 en 7 voor één ochtend in de week. In een protocol is vastgelegd aan welke criteria kinderen moeten voldoen om deel te kunnen nemen aan deze plusklas.  Welke leerlingen geplaatst gaan worden is in overleg met de leerkracht van de plusklas, de leerkrachten van de kinderen en de intern begeleider.

In het middag gedeelte van deze dag coacht de speciale leerkracht de leerkrachten van de kinderen die naar deze plusklas gaan en kan deze leerkracht ingezet worden om teams te coachen. De leerkrachten die deze groepen gaan begeleiden hebben een opleiding gevolgd of zijn bezig met een opleiding gericht op de begeleiding van kinderen met ontwikkelingsvoorsprong. .

Dit aanbod wordt voor drie jaar gerealiseerd. Na drie jaar evalueren we deze pilot;

Is het aanbod in de scholen zodanig dat er overal tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van de doelgroep?

Is het kunnen functioneren in een peergroep, een dagdeel per week, een aanvulling bij de persoonlijke ontwikkeling van bepaalde kinderen?

De komende tijd worden er gesprekken met ouders van kinderen gevoerd die daarvoor in aanmerking komen.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht