oudergesprekken in 2016-2017

20 juli 2016 - via deze website

Komend schooljaar gaan we een nieuw rapport ontwikkelen dat dan in het schooljaar 2017-2018 gebruikt zal gaan worden. De cyclus van oudergesprekken, die een cruciaal onderdeel van de rapportage is, wordt komend schooljaar al herzien.  De van te voren vastgelegde contactmomenten voor komend schooljaar zien er dan als volgt uit;

Week 1 & 2
-Is er een mogelijkheid tot kennismaking met de nieuwe juf of meester.
-Worden intake gesprekken gevoerd met ouders van nieuwe kinderen op onze school.
-Zijn er kennismakingsgesprekken voor de ouders van groep 8.

Week 4
- informatieavond voor alle ouders op onze school;
Op dinsdag 27 september voor de groepen:
1 en 4: 19.00 uur tot 20.00 uur
2/3: 20.15 uur tot 21.15 uur
Op donderdag 29 september voor de groepen:
5: 19.00 uur tot 20.00 uur
6/ 6-7/ 7: 20.15 uur tot 21.15 uur.

Week 6
In deze week kunnen jullie een mail van de leerkracht krijgen over eventuele extra begeleiding voor jullie kind op school. De ouders van de kinderen die met een extra plan werken worden in deze periode uitgenodigd voor een gesprek.

Begin november

Zijn de eerste gesprekken met de ouders en de leerkracht van hun kind. 
Vooraf ontvangen jullie een invulformulier. Hierop vullen jullie in hoe het thuis met jullie kind gaat. En/of er bijzonderheden zijn? Dit formulier wordt het praatpapier in het gesprek tussen jullie en de leerkracht. De leerkracht zal ook een korte toelichting geven over het functioneren van het kind op school. Nl. over het gedrag van het kind en over zijn of haar leerprestaties in de afgelopen weken.

December
In de tweede week van december krijgen de leerlingen van groep 8 hun 1e rapport. De ouder en kind gesprekken met de leerkrachten zijn in de 3e week van november.

Februari

In deze maand op maandag 20 februari krijgen de kinderen het 1e rapport en de Cito gegevens mee naar huis en volgt er in de 1e week van maart een gesprek met de ouders.

In de 3e week van februari zijn de advies gesprekken voor de kinderen van groep 8.

Juni

In deze maand op 30 juni krijgen de kinderen hun 2e rapport en de Cito gegevens mee naar huis. Op aanvraag van leerkrachten of ouders vindt er een gesprek plaats in de eerste week van juli.

In de eerste week van school mogen ouders (als uitzondering op de regel) voor of na schooltijd op school komen kennismaken met de klas en de nieuwe leerkracht . Als ouders een praatje willen maken of een mededeling willen doen aangaande hun kind verzoeken wij hen dit bij voorkeur na school te doen. Voor schooltijd gaat de aandacht naar de kinderen die moeten wennen en/of kennismaken met de leerkracht.
Natuurlijk is er altijd mogelijkheid om buiten deze momenten contact met elkaar op te nemen als er bij jullie of de leerkrachten behoefte aan is.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht