algemene ouderavond

28-3-2018 - 19:30 - via deze website

  Zet direct in uw agenda

Algemene ouderavond

Op woensdag 28 maart vanaf 19.30 uur verzorgt de school een aantal workshops voor alle ouders van de Doolgaard. Hieronder kunnen jullie lezen wat de inhoud is van deze workshops. Twee workshops zijn meer gericht op het jonge kind en de andere twee meer op het oudere kind. Hier hebben we bewust voor gekozen. We hopen dan ook veel ouders te kunnen ontmoeten op deze avond.
Vooraf aan de workshops kunnen jullie enkele stands bezoeken waarin leerkrachten met jullie praten over of vragen stellen n.a.v. de nieuwste ontwikkelingen op onze school. De nieuwste ontwikkelingen zijn: onderzoekend en ontwerpend leren in de bovenbouw, sociaal-emotionele aanpak/ vreedzame school en over het nieuwe rapport/reflectie.
Ook zouden we het fijn vinden als jullie ideeën of tips op kleine blaadjes willen schrijven. Jullie input nemen wij dan weer mee.
Vanaf 20.00 uur is er een gezamenlijke aftrap en rond 20.15 uur start de workshop. Alle workshops duren ongeveer 1,5 uur.
Na afloop van de workshop kunnen jullie nog een glaasje drinken en evt. nog wat napraten over datgene wat je gehoord of gezien hebt op deze avond. Rond half elf is de algemene ouderavond afgelopen.
Heb je zin en wil je graag een workshop bezoeken vul dan op vóór woensdag 14 maart hier onder je naam, workshopkeuze en mailadres in en  klik op  verzenden.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
zie toelichting beneden

Met vriendelijke groeten,

Ouderraad, medezeggenschapsraad en team van de Doolgaard

Workshops vanaf 20:00 :

 

Workshop 1

Leren Leren (tip voor beelddenkers)

Doelgroep: hele onderbouw/middenbouw

Hoe leer je leren? Dat is een heel persoonlijke vraag want iedereen leert anders. Studio Bovenwijs helpt kinderen die, door leerproblemen, vastlopen in het onderwijs. Hierbij gaat het niet alleen om wat je leert, maar bovenal om hoe je leert.

Deze workshop, verzorgd door Michèle Hendrix-Dierx van Studio Bovenwijs, is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over beelddenken en de leerproblemen en eventuele gedragsproblemen die hiermee gepaard gaan. Wil je hier meer over weten, meld je dan nu aan voor deze workshop     

Michèle Hendrix-Dierx

Workshop 2

Thema-avond: Leer je kind ZIEN door te KIJKEN!

Doelgroep: onderbouw/middenbouw.

Iedereen die kinderen heeft of met kinderen werkt vraagt zich weleens af: "Wat gaat er nu in dat koppie om?" of "Hoe kan ik jou nou helpen?" En soms, eerlijk is eerlijk, denken we: "wat is dat kind lastig!" Er is geen enkel kind dat ervoor kiest om lastig, onrustig, overbeweeglijk, onzeker of ongeconcentreerd te zijn. Dit gedrag zegt iets over wat er in het kind omgaat. Kinderen communiceren niet alleen door wat ze zeggen maar zij geven bewust of onbewust heel veel signalen af; over hoe ze zich voelen, wat ze graag willen, wat ze niet willen et cetera. Wil je hier meer over weten, meld je dan nu aan voor deze workshop.

Suzanne Strijbosch- van Snippenberg

Workshop 3 ‘Moderne media’ 

Voor ouders van leerlingen uit de groepen 4 t/m 8

Onze kinderen groeien op in een digitaal tijdperk vol met nieuwe mogelijkheden. Via het internet ligt de wereld letterlijk aan hun voeten. Facebook, Twitter, Snapchat , Instagram, Skype, Viber,  web-blogs, fora, Whatsapp, Cyberpesten  etc.

Allemaal ‘dagelijkse kost.’

Internet biedt prachtige nieuwe mogelijkheden en kennis is met één druk op de knop onder handbereik. Niet alleen via een PC, laptop of Tablet maar ook met hun GSM.

Deze moderne media  heeft echter ook een keerzijde met eventuele gevaren die op de loer liggen zoals:

 • cyberpesten
 • cyberseks
 • groepsdruk
 • beïnvloeding
 • fraude, oplichting
 • grooming, sexting
 • etc.

Moet je er iets tegen doen? Wat kan je er tegen doen?

Het kernwoord tijdens deze workshop is ‘bewustwording’. Je wordt meegenomen in een weg langs ervaringen, beelden en gegevens. Waarbij je als ouder/ verzorger/ jongere/ professional aan het denken gezet wordt en je bewust wordt van de gevaren en de meerwaarde van de moderne media én je eigen aandeel daarin.

Lei Seuren heeft 37 jaar ervaring bij de politie waarvan 28 jaar als zedenrechercheur. Daarnaast geeft zijn adviesbureau al 12 jaar voorlichtingen op allerlei gebied waaronder de moderne media. De vraag om voorlichting rond dit thema werd steeds dringender. Vandaar dat hij met passie deze vraag is gaan beantwoorden in de vorm van voorlichtingsavonden en het geven van advies.

Workshop 4 “Puberbrein en risico gedrag”  


Voor ouders van leerlingen van groep 7 en 8.

De puberteit is een leuke, maar soms ook ingewikkelde levensfase. Het puberbrein is volop in ontwikkeling en dat brengt veranderingen met zich mee.
Jongeren maken in de puberteit een snelle lichamelijke en geestelijke ont­wikkeling door. Nieuwsgierigheid, invloed van vrien­den en erbij willen horen zijn voor jongeren belangrijke redenen om een eer­ste biertje te drinken of om te gaan gamen.

De meeste ouders vragen zich dan ook regelmatig af: “Is dit normaal gedrag, heb ik nog invloed en zorgt het stellen van regels er juist niet voor dat ze iets stiekem gaan doen”?

Het thema dat centraal staat op deze informatieavond: “Hoe ga jij als ouder hiermee om”? Er zal voldoende ruimte zijn om hierover met andere ouders van gedachten te wisselen. Middels een smartquiz zal op interactieve wijze informatie gegeven worden over het puberbrein en deze vormen van risicogedrag. Het is handig wanneer u hiervoor een smartphone of tablet meeneemt. Tenslotte zullen er praktische tips en tricks aangereikt worden.

Deze workshop wordt verzorgd door de GGD door Ellen Honings.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht